passo
Akar yazdı: ‘TORBA YASA’

Akar yazdı: ‘TORBA YASA’

Ülkemizin en kapsamlı barış paketi, öğrenciden esnafa, çiftçiden işadamına kadar 20 milyonu aşkın vatandaşın prim, vergi, idari para cezaları yeniden yapılandırma imkanı geldi. 6552 Sayılı yasaya ait tebliğlerde hafta içinde yayınlandı. Torba Yasaya hangi borçlar giriyor? Torba yasa kapsamı 30 Nisan ve önceki borçları kapsadığını haıtlatıp maddeler halinde yazalım: a) Yıllık gelir, kurumlar, katma değer, […]

Ülkemizin en kapsamlı barış paketi, öğrenciden esnafa, çiftçiden işadamına kadar 20 milyonu aşkın vatandaşın prim, vergi, idari para cezaları yeniden yapılandırma imkanı geldi.

6552 Sayılı yasaya ait tebliğlerde hafta içinde yayınlandı.

Torba Yasaya hangi borçlar giriyor?

Torba yasa kapsamı 30 Nisan ve önceki borçları kapsadığını haıtlatıp maddeler halinde yazalım:

a) Yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

b) Harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

c) Gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

d) İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

e) İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

g) Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı,

h) 60/g kapsamında genel sağlık sigortalılarının primleri,

ı) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,

i) İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

Ve; Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası,Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası, Seçim para cezası, Nüfus para cezası,

Cezalarda İndirim nedir?

1- Gecikme cezası ve gecikme faizinin tamamının,

2- İdari para cezasının % 50’sinin,

3- İdari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının,

4- Fer’i alacakların kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvurular

Başvurular 1 Aralık 2014 tarihine kadar olacak.İlk taksit ödemesi 31 Aralık 2014.

İnternet aracılığı,kuruma yazılı veya posta yolu ile başvuru kabul ediliyor.

Ödeme şekli nasıl?

 Ödemeler peşin veya 18 eşit taksitler(3-6-9-12 taksit) halinde üç yıl içinde ödenir.Bir takvim yılında 2 den fazla taksidi aksatanlar kapsamdan çıkar. Hesaplamayı örneklerle açıklayacak olursak;

Kasa ve Ortaklar hesabı düzenleme
Kurumlar Vergisi Mükellefleri tarafından 31/12/2013 tarihi itibarıyle düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarları, 31/12/2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan  ve %3 oranında vergi hesaplamak suretiyle etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Mesleki Aidat Borçları

Torba yasa ile SMMM ,YMM ile ticaret ve esnaf odalarına aidat borcu olan üyelerin borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu durumdaki üyelerin 01/10/2014 tarihinden itibaren birer aylık dönemler hainde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir.

Sermayesi Yetersiz Şirketler

Sermaye artırımı yapmadığından dolayı fesih olacak şirketlerin 11/12/2014 tarihine kadar süre verildi.. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır.

Araç Muayeneleri

Ayrıca araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırdığı taktirde aylık % 5 ceza yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık % 1 farkı ödeyeceklerdir. 

Torba yasanın ana maddeleri bunlar.Yazımızın başında söylediğimiz gibi 20 milyona yakın kişiyi ilgilendiren bir yasa bu.

Şimdi herkes bu yasadan faydalanma adına başvuru yapar.İlk taksit ödemeleri belki yapılır.Fakat sonraki aylarda ödemelerde aksamalar olur ve yarıdan fazlası kapsamdan çıkar.Çünkü.Ülke ekonomisi kötüye gidiyor.Bu gidişat şahıs ve kurumlarıda etkiliyor.

Bu yorumu güçlendiren büyüme rakamlarına bakalım:

Cumhuriyet kuruluşundan 2002 ye kadar büyüme hızımız yüzde 4.5

1946 dan 2002 ye kadar ise 5.1 (Çok partili dönem)

2002-2013 arası büyüme yüzde 4.9 (AKP dönemi)

2013 yılı yüzde 3.1

Bir başka veri ;BM 2013 İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye 69. sırada.Uruguay ve Malezya bizim önümüzde.

Ne diyorduk:

İstikrar sürsün…Türkiye Büyüsün…

Mutlu ve aydınlık yarınlar dilegiyle iyi bayramlar…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır