passo
Bir Gün Mutlaka

Bir Gün Mutlaka

İnsan hakları günümüzde en çok ihlal edilen bir konu. Aslında 1948 yılı 10 Aralık tarihinde Birleşmiş Miletler tarafından kabul edilen şartlar var. Bu şartlar olmasına karşın dünyada ülkemizde insan haklarına ne derece uyuluyor. İsterseniz bu şartları maddeler halinde yazalım ve her maddenin karşılığına evet hayır şıklarını koyarak bir anket yapalım. BİLDİRGEDE NELER VAR? İşte İnsan […]

İnsan hakları günümüzde en çok ihlal edilen bir konu.
Aslında 1948 yılı 10 Aralık tarihinde Birleşmiş Miletler tarafından kabul edilen şartlar var. Bu şartlar olmasına karşın dünyada ülkemizde insan haklarına ne derece uyuluyor. İsterseniz bu şartları maddeler halinde yazalım ve her maddenin karşılığına evet hayır şıklarını koyarak bir anket yapalım.

BİLDİRGEDE NELER VAR?
İşte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yazılı olan şartlar:
1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar. 
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanır. 
3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır. 
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz. 
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez. 
7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
 8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunur.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
 13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır. 
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir. 
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır. 
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir  vatandaşdır.
21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.
BİR GÜN MUTLAKA OLACAK
İşte sonuç. Karşımızda otuz maddeden evet cevabı alan bir elin parmağını dahi geçmiyor.
Acilen insana ve insan haklarına saygı olmalı. Bu sağlandığında devletler arası savaşlar savaş öncesi krizler çıkmaz. İnsanlar yaşadıkları ülkede birey olmanın özgürlüğün ve demokrasinin erdemini yaşar.
Olacak.. Bir gün mutlaka olacak! Umudumuz var.
Böyle bir dünya ve ülke dileğiyle mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır