Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 35’inci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Gözden kaçırmayın

Demokrasi illa ki demokrasiDemokrasi illa ki demokrasi

Saadet Partisi adına açıklamalarda bulunan İl Başkan Yardımcısı ve Mali Müşavir H. Hüseyin Uğurlu şunları söyledi:
13/06/1989 yılında yürürlüğe giren ve bu yıl 35. yılını kutladığımız meslek yasamızın maalesef buruk bir kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirler, ekonomik yapının bel kemiği olarak, işletmelerin finansal sağlığını korumak, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve mali raporlamaları düzenlemek gibi kritik görevler üstlenmektedir. Özellikle pandemi dönemi ve ekonomik zorluklar sebebiyle muhasebe meslek mensubu olan mali müşavirlerin üzerinde bulunan sorumluluk ve görevler daha da artmış ve artık meslek mensuplarının taşımakta zorlandığı bir yük haline gelmiştir.
SÜREKLİ DEĞİŞEN MEVZUATLARDAN DOLAYI BÜYÜK ZORLUK YAŞANIYOR
Son zamanlarda meslek mensuplarının artan iş yükleri ve sürekli değişen mevzuatlar nedeniyle büyük zorluklar ile karşı karşıya kaldığına hepimiz şahidiz. Özellikle (Ör: Kanunen yapılması mümkün olmayan bu yıl uygulanmaya çalışılan enflasyon muhasebesi uygulamasında ara dönemlerde dahi bilanço ve gelir tablosu istenmesi uygulaması gibi) son dönemde artan iş yükü ve bürokratik engeller, Vergisel düzenlemeler, muhasebe standartlarında ve raporlamada sürekli değişiklik ve geliştirme yapılması mali müşavirlerin işlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmelerini zorlaştırmaktadır.
Mali müşavirlerimizin yaşadığı bu sorunlar sadece onların iş yükünü artırmakla kalmamakta, aynı zamanda mesleklerinin prestijini ve verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Mali idarenin ücretsiz işçisi haline gelen mali müşavirlerin iş yükünün artmasına sebep olanlardan en büyük etken henüz çalışmayan sistemlerine rağmen beyan, bildirge ve belgelerin gönderilmesinin istenmesidir. Gelir İdaresi Başkanlığının en son düzenlenmeler ile henüz altyapısı olmayan/tamamlanmayan sistemlere muhtaç bırakılması günümüzde mali müşavirlerin aşmak istediği sorunların başında gelmektedir.
‘’BÜROLARDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ’’
Aylardır işlerini yetiştirme derdinde olan mali müşavirlerin “Bürolarda ölmek istemiyoruz” çığlıklarının duymazdan gelinmesi acı bir tablo olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda, yetkililerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan mali müşavirlerimizin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler yapmalarını talep ediyoruz. Özellikle, mevzuat değişikliklerinin daha öngörülebilir ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, mali müşavirlerin eğitim ve gelişim olanaklarının artırılması ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi konularında adımlar atılmasını istiyoruz.  
MESLEK GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR
Mali müşavirlerimizin üzerindeki bu yoğun baskının azaltılması, onların mesleklerini daha etkin ve verimli bir şekilde icra edebilmeleri için hayati önem taşımaktadır.
Burukta olsa 35.yılını kutladığımız meslek yasamızın daha da anlamlı olması için tüm paydaşları mali müşavirlerin yanında olmaya ve bu önemli mesleğin geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz.