passo
İnsan haklarında dünya sınıfta kaldı

İnsan haklarında dünya sınıfta kaldı

İnsan Haklarında Dünya Sınıfta Kaldı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’dür. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır. Tarihsel süreç İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda […]

İnsan Haklarında Dünya Sınıfta Kaldı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’dür. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır.
Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

Tarihsel süreç
İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer birçok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.
24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.
İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur.
Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.
1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, “insan haklarının anayasası” olarak tanımlanır.
İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürür.

İnsan Hakları
İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.
İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır.
Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır.
İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV),
10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Türkiye’nin insan hakları raporunu yayınladı.
Rapora göre, 7 kez uzatılarak iki yıl süren OHAL dönemi, insan hakları ihlallerinin de yoğunlaştığı bir dönem oldu.
Bu dönemde toplam 32 KHK yayımlandı. KHK’lere eklenen isim listeleri sonucu 135 bin 147 kişi kamu görevinden çıkarıldı.
Yazılı ve görsel medya başta olmak üzere 201 basın yayın kuruluşu kapandı ve 25’inin tekrar açılmasına izin verildi.
Rapora göre, 2018 yılının ilk 11 ayında en az 2 bin 710 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.
Raporda, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 31 Aralık 2002’de 59 bin 429 mahpus bulunuyordu. Bu sayı Kasım 2018 itibariyle 260 bin 144 kişiye çıktı.
2018 de gösterilere 785 kez müdahalede bulunulduğu belirtilen rapora göre gösteriye katılan 3697 kişi gözaltına alındı. 118 kişi de tutuklandı

Dünya da İnsan hakları hak getire….
Dünyadaki gelişmelere baktığımızda emperyalistler arasında rant kavgası artarak devam ediyor.
Açlık, savaşlar, ölümler ve barut kokusu dünyanın dört bir yanını sarmış durumda.
Şöyle çevremize baktığımızda karşımızdaki tablo dehşet verici…
Sahile vurmuş bebekler…
Oradan oraya tekmelenen ve dünyada kendine yer bulamayan mülteciler…
Savaş adı altında ruhsal, fiziksel şiddete uğrayan ve öldürülen siviller…
Objektiften korkar hale gelmiş masum savaş çocukları…
Düşündüğü, sorguladığı için dört duvarla cezalandırılan yazarlar, çizerler…
Töre adı altında yaşama hakkı elinden alınan kadınlar…
Çocuk yaşta gelin olanlar…
İş yerlerinde, sokakta, dolmuşta her yerde tacize uğrayan, tecavüz edilen kadınlar
Şiddetten kaçarken sokak ortasında öldürülen kadınlar…
Devlet eliyle araçların arkasında çuval gibi sürüklenen ölü bedenler
Gösterilere katıldığı için yaralanan, sakat kalan ve hatta ölenler…
Hakkını ararken eğitim hakkı elinden alınan öğrenciler…
Sokak köşelerinde donarak can verenler…
Çöpten bulduğu bir kuru ekmekle mutlu olanlar…
Açlık sınırı altında yaşamaya çalışanlar…
Yemen’de açlıktan ölen insanlar…
Ağır şartlar altında canı pahasına çalışan emekçiler…
Cinsel tercihleri inançları ve ten renklerinden dolayı dışlanan, aşağılanan, işkence gören insanlık…
10 Aralık insan hakları gününüz kutlu olsun….

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır