passo
Kamu Alacağında yapılandırma

Kamu Alacağında yapılandırma

7326 sayılı Kanunla, kesinleşmiş borcu olanlara pandeminin yarattığı olumsuz koşullar dikkate alınarak, yeni bir yapılandırma geldi. Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeleri kapsıyor 500 Milyarlık borcun yarısı yapılandı Aslında Kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı Kanunla benzer bir yapılandırma yapılmıştı. […]

7326 sayılı Kanunla, kesinleşmiş borcu olanlara pandeminin yarattığı olumsuz koşullar dikkate alınarak, yeni bir yapılandırma geldi. Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeleri kapsıyor

500 Milyarlık borcun yarısı yapılandı
Aslında Kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı Kanunla benzer bir yapılandırma yapılmıştı.
Önce bu yapılandırmaların ne derece önemli ve elzem olduğunu anlamak adına rakamlara bakalım.
7256 sayılı Kanunla, 500 Milyarlık TL. tutarında bir borcun yapılandırılması hedeflenmişti. Ancak, vergide 116 Milyar TL, SGK’da ise 101 Milyar TL yapılandırma yapıldı.
Bu yapılandırmada henüz ilk 3 taksit ödendi, 3. taksit ödemesi 31 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. İlk 2 taksit ödemeleri sonucunda, vergide 16,9 Milyar TL, SGK’da ise 13,5 Milyar TL tahsilat yapıldı.
Ancak, bu borç yapılandırmasında işler düşünüldüğü gibi gitmedi! Borçlu işletmelerin büyük bir kısmı borçlarını yapılandırdı ama pandeminin devam etmesi ve işyerlerinin kapalı olması nedeniyle yapılandırmanın ilk taksini bile ödeyemedi, bir kısmı ise sadece ilk taksiti ödeyip ikinci taksiti ödeyemedi, borç yapılandırmasını başlamadan ihlal ettiler.
Yani, yeni bir borç yapılandırması kaçınılmaz hale gelmişti!

Yeni yapılandırmada ne kadarlık bir borç yapılandırılacak?
Mayıs ayı itibariyle Maliye’nin 401 Milyar TL vergi alacağı, SGK’nın ise 101 Milyar TL prim alacağı var.
Yani, 7256 sayılı Kanunun çıkarıldığı Kasım ayına göre değişen bir şey yok, yine 500 Milyar TL bir borç var. Aslında değişen bir şey olmaması da çok doğal, çünkü pandemi süreci hala devam ediyor.
Yeni Kanunla, 245 Milyar TL vergi aslı alacağının, 74 Milyar TL’de SGK alacak aslının yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

Hangi Borçlar yapılanıyor
ergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
Ecrimisil borçları,
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları yapılanıyor.
Bu arada
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar kapsam dışında olduğunu belirtelim.

Borç yapılandırmasında milat, 30 Nisan 2021
Borcun yapılandırma kapsamına girebilmesi için, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemler itibariyle kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekiyor.
Yapılandırmada ceza, gecikme zammı ve faizi ve fer’ileri siliniyor
Kesinleşmiş vergi borçlarını bu Kanun kapsamında yapılandıranlar, sadece vergi asılları ile Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faizi ödeyecekler
Ayrıca, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları varsa, bunların yüzde 50’si siliniyor.
Ödenmemiş alacak sadece gecikme zammı ise, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE’ ye göre hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, gecikme zammı siliniyor.

Yapılandırma faizi avantajlı
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, diğer oranlara göre oldukça düşük. Borçlulara ciddi bir faiz avantajı sağlanıyor.
Yani, çok düşük bir faizle vergi borçlarının yapılandırılması mümkün.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021
Kesinleşmiş borç yapılandırması için Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvurulması mümkün bulunuyor.

Ödemeler peşin veya 36 ay
Yapılandırılan vergi borçları peşin veya taksitle ödenebilecek. İlk taksit ödemesi Eylül ayında. Diğer taksit ödemeleri ise, bu ay’ı takip eden ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte yapılacak. Taksitle ödemede, seçilen taksit sayısına bağlı olarak bir taksit farkı da ilave edilecek.
İlk 2 Taksit mutlaka ödenmeli
Taksitle ödemede ilk 2 taksitin ödenmesi zorunlu, aksi halde yapılandırma bozuluyor. Bunun dışında her yıl iki taksit atlanıp yapılandırmanın son taksitini izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammıyla ödenirse, yapılandırma ihlal edilmemiş sayılıyor.
Önceki yapılandırmaları ihlal edenler yeni yapılandırma yapabilecek.
Peki, bu şekilde yeniden yapılacak bir yapılandırma avantajlı mı? 7326 sayılı Kanunun taksit katsayıları 7256 sayılı Kanuna göre biraz daha yüksek, bu nedenle 7256 sayılı Kanuna göre yapılan yapılandırma daha avantajlı. Devam eden yapılandırmanın 7326 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılması sadece süre kazanımı açısından avantajlı, Yani 18 taksitlik yeni bir süre kazanılıyor.

İlk ödeme eylülde
Vatandaşlarımız maalesef bu tür düzenlemelerde başvuru için son günü bekliyor. Çünkü, başvururlarsa hemen ödeme yapacaklarını düşünüyorlar. Ama ilk ödeme Eylül ayında başlıyor. SGK ödemesi ise Ekim ayında.
Basit bir yöntem olarak tekli aylarda vergi çiftli aylarda ise SGK borçları ödenecek.
Son olarak borcu yoktur yazılarını ekleyelim. 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılan borç yapılandırmaları sonrasında “Borcu Yoktur Yazısı” verilebilmesi için, borçlulardan yapılandırma sonrası hesaplanan borcun yüzde 10’unun ödenmesi istenilecek.
Sonuçta önemli bir ekonomik kriz içinde olanlar mevcut borçlarını belirtilen yöntemle ödeyerek bu sıkıntıdan kurtulması önemli ve elzemdir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır