passo
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Günü

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Günü

1 Mart Muhasebeci ve Mali Müşavirler Günüydü. Diğer meslek dallarına baktığımızda pek fazla bilinen bir gün değildir bu gün. Belki de mesleğin soğuk olmasındandır bilinmez ama pek fazla hatırlanmaz. Muhasebecilik zor ve meşakkatli bir meslektir. Mükellef ile idare arasında bir anlamda köprü görevi yapar. Gecesi gündüzü belli değildir.7/24 işi vardır. Bir mükellef adına yılda 50-60 […]

1 Mart Muhasebeci ve Mali Müşavirler Günüydü. Diğer meslek dallarına baktığımızda pek fazla bilinen bir gün değildir bu gün. Belki de mesleğin soğuk olmasındandır bilinmez ama pek fazla hatırlanmaz.

Muhasebecilik zor ve meşakkatli bir meslektir. Mükellef ile idare arasında bir anlamda köprü görevi yapar. Gecesi gündüzü belli değildir.7/24 işi vardır. Bir mükellef adına yılda 50-60

beyanname ve evrak tanzim eder. Milyonlarca lira riske girer ama aldığı ücretler komiktir. 1989 yılında 3568 sayılı yasa öncesi herkes bu mesleği yapıyordu. O tarihte yapılan yasal düzenleme ile meslek gerçek yerini bulmaya başladı. Bakın şu anda bir kişinin mesleğe girmesi için 4 yılık fakülte bitirmesi yetmiyor. Staj sınavına giriyor. 3 yıl staj yapıyor. Staj sonrası yeterlilik sınavını da başarırsa meslek mensubu olabiliyor. Yani bu meslek çok önemli ve istikbali olan bir meslek.

 

MESLEK YASASI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

25 yıldır mesleğin içinde birisi olarak günümüzde gördüğüm meslek sıkıntılarını paylaşmak isteri: Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye’de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez. Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.

 

VERGİ İNCELEME KRİTERLERİ ÇOK NET BELİRLENMELİDİR

Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Bu sorun çözülmelidir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır.

Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB’ un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar.

Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir.

 

Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır

Eğitim ve öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, birliğimiz ve odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir.

Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.

Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

1 ve 2 No’lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır..

Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

 

SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMELİDİR

Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.

Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir.

Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde18’den yüzde 8’e indirilmelidir.

Mesleki faaliyette KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın Muhasebeci ve Mali Müşavirler gününü kutluyorum.

Mutlu ve aydınlık yarınlara…

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır