passo
Yeni Düzenlemeler

Yeni Düzenlemeler

2016 yılının ilk haftasına girdiğimiz bu günlerde mükelleflerin vergi ve SGK konusunda 2016 Ocak ayı başından itibaren uyması gereken düzenlemeleri bu yazımızda paylaşmak isteriz. Kira geliri elde edenler ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin günlük hayatta birebir karşılaştıkları uygulamalar ve asgari ücretin işverene maliyeti yapılan şekilde: 1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi: 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL.olarak […]

2016 yılının ilk haftasına girdiğimiz bu günlerde mükelleflerin vergi ve SGK konusunda 2016 Ocak ayı başından itibaren uyması gereken düzenlemeleri bu yazımızda paylaşmak isteriz. Kira geliri elde edenler ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin günlük hayatta birebir karşılaştıkları uygulamalar ve asgari ücretin işverene maliyeti yapılan şekilde:
1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi: 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL.olarak uygulanacaktır.
2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:
V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 900,00 TL.olarak uygulanacaktır..
3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı: 13.70 TL. olarak uygulanacaktır.
4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:
2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
12.600 TL’ ye kadar
%15
30.000 TL’ nin 12.600 TL’ si için 1.890 TL, fazlası
%20
69.000 TL’ nin 30.000 TL’ si için 5.370 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL.’nin 30.000 TL.’si için 5.370 TL) fazlası
%27
5.Özel Usulsüzlük Cezaları:
a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.2016 tarihinden itibaren 210,00 TL.’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2016 yılında 210,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000,00 TL,
6.Yeniden Değerleme Oranı:
Yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
7.Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2015 yılı için 3.600,00 TL. sı gelir vergisinden müstesnadır.2016 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 3.800,00 TL. olarak uygulanacaktır. Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2015 yılı için 29.000 TL.yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecektir.
Bu arada KDV uygulamasında Gübre ve yem de KDV oranı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yüzde 1 olarak uygulacak.
1.Asgari Ücret:
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2016 yılında (01.01.2016 – 31.12.2016) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 1.647,00 TL olarak tespit edilmiştir.
2.Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:
Özel Sektör İçin:
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında;
Günlük alt sınır =         54,90 TL. Aylık alt sınır =     1.647,00 TL.
Günlük üst sınır =     356,85 TL.Aylık üst sınır =     10.705,50 TL olarak tespit edilmiştir.
Yazımızın sonunda ise net bin 300 TL ye yükselen asgari ücretin işverene maliyetini de aktaralım.
Bir aylık asgari ücret brüt bin 647 liradır.
Bunun Gelir Vergisi 87 lira,12 lira damga vergisidir.
SGK payı 570 lira, işsizlik ödemesi 50 TL damga vergisi 24 lira olunca bir işçi için işverenin kasasından çıkacak rakam 2 bin lirayı geçiyor.
Yani bir işçinin maliyeti geçen yıla göre yüzde 30 civarında artış olduğunu görüyoruz.
Dilerim işsizliğin arttığı günümüzde işsizler ordusuna yeni katılımlar olmaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır