passo
YUKARDA FİLLER TEPİŞİR

YUKARDA FİLLER TEPİŞİR

Filler… Karada yaşayan en büyük canlıların başında gelen memeliler. Asya ve Afrika’da yaşıyorlar. Başka kıtalarda yaşadılar mı, bilmiyorum. Bugün en ağır şartlarda yaşıyorlar ve nesilleri tükenmek üzere. Birçok canlı insanoğlunun acımasızlığı yüzünden yeryüzünden kaybolup gitti. Filler, geçmişte insanoğlunun hayatında önemli yer tuttu. Özellikle bu mübarek hayvanları savaşlarda tank yerine kulandılar. Hz.Muhammed’in doğumundab 40-50 yıl önce […]

Filler…

Karada yaşayan en büyük canlıların başında gelen memeliler.

Asya ve Afrika’da yaşıyorlar.

Başka kıtalarda yaşadılar mı, bilmiyorum.

Bugün en ağır şartlarda yaşıyorlar ve nesilleri tükenmek üzere.

Birçok canlı insanoğlunun acımasızlığı yüzünden yeryüzünden kaybolup gitti.

Filler, geçmişte insanoğlunun hayatında önemli yer tuttu.

Özellikle bu mübarek hayvanları savaşlarda tank yerine kulandılar.

Hz.Muhammed’in doğumundab 40-50 yıl önce Yemen Kralı, ‘Kabe’ye fazla ilgi gösteriliyor, orayı yıkarsak insanlar Yemen’e ilgi gösterir, Yemen böylece sosyal, kültürel ve ticari açıdan önemli bir merkez olur’ diye düşünüp Ebrehe komutasında bir orduyu Mekke ve Kabe üzerine gönderir.

En büyük silahları fillerdir.

Allah!

Ebrehe ve filleri küçücük dağ kırlangıçları, Ebabillere yenik düşüp, yokedilirler.

*           *           *           *           *

Mağrurlanma Padişahım, senden büyük Allah var.

Cuma selamlıklarında bir grup insan Osmanlı padişahına böyle haykırırdı.

Anlayana sivri sinek saz, anlamayana ne diyeyim?

*           *           *           *           *

Yıl 1402

Timur Han ve Yıldırım Bayezit, Çubuk Ovası’nda karşı karşıya.

İki Türk hakanına dünya dar gelmiş olacak ki, uzun mektuplaşmalar ve hakaretleşmeler sonunda, içinde onlarca filin bulunduğu Timur ordusuyla, Osmanlı ordusu karşılaştı.

Ve Osmanlı ordusunu terkeden Tatarlar ve filler yüzünden ordu yenildi. Yıldırım Anadolu’da kafeste gezdirildi. Nihayet Burgulu’da (Uluborlu) baldıran zehiri içerek hayatına son verdi.

Olan hem Yıldırım’a, hem Osmanlı askerine oldu ve fetret devri yaşandı.

Hep böyle değil midir?

Yukarda filler tepişir.

Ceremesini aşağıda garibanlar çeker.

Şimdi de böyle değil mi?

Devran ve olaylar hiç değişmiyor maalesef.

*           *           *           *           *

Timur Akşehir’dedir.

Nasreddin Hoca Akşehir Kadısı.

(Bazı rivayetlere göre hiç karşılaşmadılar)

Timur’un iri bir fili, Akşehir ovasını, bağı, bahçeyi yıkıp yumuyor.

Eşraf varıyor Hoca’ya, ‘gidelim, söyleyelim de Timur çeksin filini’

Tam Timur’un otağına vardıklarında, Hoca bakıyor ki arkasında kimse kalmamış.

Buna kızan Hoca, bir fil daha istiyor.

Bugünde insanlar neyini kaybediyorsa, zayıflıklarından, karaktersizlik ve korkaklıklarından kaybediyor.

Hele hele ikiyüzlülük almış başını gidiyor.

*           *           *           *           *

Osmanlı’da devir Sultan 2.Mahmut Dönemi.

Hani şu köhnemiş Yeniçerilerin kaldırıldığı dönem.

İran’dan 2.Mahmut’a, İstanbul’a bir fil hediye edilir.

At meydanındaki kafeste sergilenir. Bunu duyan Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa iki adet hediye fil gönderip Sultan’ın gönlünü almak ister.

Üç fili Sultan Ahmet’te onbinlerce insan görmeye gelir. İşler, güçler yerinde kalır. Eğlenceler, gösteriler yapılır. Serseri takımı İstanbul’a dolar.

Bugünlerde İstanbul’da ardarda yangınlar çıkar ve ciddi şekilde zararlara yol açar.

Bazı akl-ı evveller fillerin uğursuzluğu diye yorumlar.

Bazılarına göre filler öldürülür, bazılarına göre uğursuzluk batıya gitsin diye Fransa, Almanya ve Rusya’ya hediye edilir.

Biz hakikaten bazı şeyleri abartmayı severiz.

Pireyi deve veya fil yaparız.

*           *           *           *           *

Gittiler, geldiler.

Hala gidilip, geliniyor.

Bir yararını ben görmedim ama büyükler herşeyi bilir. Mutlaka olmalı. Örneğin turistik gezi oluyor.

Hani bizim filden bahsediyorum.

Filli kavşak tabi, dünyada eşi olmayan AKFİL’den dem vuruyorum.

Herşey ağarmaya, AKlaşmaya başladı ya!

Üzülüyorum.

O kavşakta yıllardır duran AKFİL’e bir eş lazım.

İkinci bir fil daha isteriz.

Hani canı sıkılmasın diye.

Birilerine bile canı sıkılmasın diye, hiç olmadık şekilde arkadaş göndserdiler ya! adaya.

Dünün katili bugün bir yerleri yönetmeye çalışıyor.

Güler misin, ağlar mısın?

*           *           *           *           *

Fillerle ilgili yazacak, anlatacak çok şey var.

Ancak yukardaki filler rahatsız olur diye korkarım.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır